Tenisové kurty Vrútky, Priekopa, Martin


Tenisový klub Vrútky

nedeľa 3. apríla 2022

2% daní pre tenisový klub

 Milí športovci, tenisoví nadšenci a všetci, ktorým na rozvoji tenisu záleží! 


Obraciame sa na vás s možnosťou prispieť k rozvoju nášho tenisového klubu, ako aj rozvoju tenisu v meste samotnom. 2% daní, ktoré je možné každoročne venovať, sú spoločne so sponzorskou podporou a ochotou samotných členov pre fungovanie nášho klubu veľmi podstatným zdrojom príjmov. 

Prevádzku sme schopní pokryť relatívne sebestačne, no keďže sa snažíme náš areál naďalej zveľaďovať a robiť ho atraktívnejším, radi by sme aj za vašej pomoci zrealizovali v nasledujúcom období ďalšie výrazné kroky ku kultúrnemu športovému prostrediu.

V pláne na túto sezónu máme odvodnenie kurtu č. 3, osvetlenie kurtu č. 2, úprava areálu, vrátane revitalizácie oddychovej zóny, nátery lavičiek a úpravy vzhľadu oplotenia pred bunkami pri vydláždenom priestore. Priebežne zisťujeme aj možnosti ohľadom pitnej vody v areáli.

Veríme, že naše odvážne plány sa stretnú s vašim pochopením a nájdu si tak adresátov, ktorí pomôžu nášmu klubu. Každú snahu pomôcť si vysoko vážime, a preto všetkým ochotným darcom ponúkame 4 voľné hodiny tenisu na našich kurtoch.


Tešíme sa na vás v novej sezóne!