Tenisové kurty Vrútky, Priekopa, Martin


Tenisový klub Vrútky

piatok 24. mája 2019

Dvojhrová klubová tenisová liga VrútkyPriebeh ligy:

Klubová tenisová liga 2019 bude pozostávať z troch základných častí:

1. Úvodný turnaj: 23.6.2019 (štartovné 10 Eur)
2. Sezónne zápasy: jún – august 2019
3. Záverečný turnaj: 31.8.2019 (štartovné 10 Eur)1. Úvodný turnaj prebehne 23.6.2019.

Hrať sa bude systémom skupín, v skupine „každý s každým“ o následný postup a umiestnenie do pavúka. Počas tohto dňa súťažiaci získajú body, ktoré sa zapíšu do priebežnej tabuľky. Zabezpečené základné občerstvenie (pizza).

Systém získavania bodov počas úvodného turnaja:
Zápasy sa budú hrať na jeden víťazný set. Víťaz získa 1 bod, porazený 0 bodov, ak sa však o výhre bude rozhodovať v tiebraku (tajbrejku), tak porazený si pripíše 0.5 boda. Toto bodovanie bude platiť počas celého úvodného turnaja v skupinách, v pavúku a následne aj vo finále.

Počas úvodného turnaja budú mať hráči možnosť zistiť, s kým sa počas ligy stretnú (čas na strategickú prípravu) a nazbierať začiatočné (štartovné) body do tabuľky .

Na konci úvodného turnaja sa vyhotoví predbežná tabuľka s poradím hráčov a počtom bodov súťažiacich. Víťaz úvodného turnaja bude ocenený vecnou cenou.2. Sezónne zápasy ligy budú prebiehať počas mesiacov jún, júl, august. V týchto zápasoch môže každý hráč nazbierať ďalšie body do tabuľky.

Priebeh a organizovanie sezónnych zápasov:
Po konzultácii s hráčmi na úvodnom turnaji dohodneme a pripravíme týždenný rozpis zápasov, kedy jedinou povinnosťou hráčov bude sa navzájom kontaktovať a dohodnúť na dni a čase odohrania zápasu v tom týždni. Každý týždeň odohrá každý hráč z tabuľky približne jeden zápas, vždy s iným súťažiacim (týmto krokom chceme zabezpečiť, aby sa liga rozložila na viac týždňov a aj aby veľmi zapálení hráči pre tenis mali čas na oddych).
Výsledok zápasu budú hráči zapisovať do tabuľky, ktorá bude vyvesená na tenisových kurtoch TK Vrútky a následne budú informovať aj organizátora o výsledku. Pri neodohraní zápasu si ani jeden z hráčov nepripíše žiadny bod do tabuľky, prípadne, ak len jeden z hráčov jenoznačne nebol ochotný nastúpiť na stretnutie, ani termín nahradiť, sa zápas považuje za skrečovaný a bod získava hráč, ktorý na stretnutie bol k dispzícii.

Systém hry a získavania bodov počas sezónnych zápasov:
Bude sa hrať na dva víťazné sety podľa platných pravidiel STZ. Pri stave 1:1 na sety sa bude hrať super tiebreak / prípadne sa hráči individuálne môžu dohodnúť na odohraní tretieho setu. Body sa hráčom zapíšu nasledovne: víťaz 1 bod, v prípade zápasu pri stave 1:1 na sety s rozhodnutím v super tiebreaku (alebo treťom sete), porazený získa 0,5 boda.

šťastlivec A.K.A kráľ prasiatok“: - veľmi nezvyčajná disciplína, no o to zaujímavejšia
Do tejto disciplíny sa môže zapojiť každý, je jednoduchá a väčšinou „protihráč na druhej strane pôjde do kolien“. Už z názvu je viac ako zrejmé, že pôjde o obľúbené „prasiatka“. Je to jednoduché, prasiatka alebo odborne povedané nets sa budú počas zápasu tiež rátať a zapisovať, komu sa podarí odohrať najviac takýchto lôpt počas celej ligy, tak tento získa pred svoje meno vyššie uvedený krásny titul a tiež bude obdarený vecnou cenou.3. Záverečný turnaj bude prebiehať 31.8.2019.

Hrať sa bude systémom skupín, „každý s každým“ o následný postup a umiestnenie do pavúka. Hráči budú nasadení a rozlosovaní do skupín na základe priebežného poradia v tabuľke ligy po odohraní sezónnych zápasov. Počas dňa súťažiaci získajú ďalšie body do tabuľky ligy. Bude zabezpečené základné občerstvenie.

Systém získavania bodov počas záverečného turnaja:
Bude sa hrať na jeden víťazný set. Víťaz získa 1 bod, porazený 0 bodov, ak sa však o výhre bude rozhodovať v tiebraku (tajbrejku) porazený si pripíše 0.5 boda. Toto bodovanie bude platiť počas celého turnaja v skupinách, v pavúku a následne aj vo finále.

Po odohratí finále turnaja sa vyhotoví konečná tabuľka s umiestnením a počtom bodov súťažiacich. Hráč s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom klubovej ligy.

Na konci záverečného turnaja sa uskutoční záverečný ceremoniál, na ktorom bude vyhlásený a ocenený víťaz záverečného turnaja, celkový víťaz – kráľ tenisovej ligy a vyhodnotí sa aj kategoria “šťastlivec A.K.A kráľ prasiatok “. Ocenení budú aj hráči, umiestení na prvých piatich priečkach klubovej ligy.
Ocenených hráčov neminie potlesk, uznanie od ostatných hráčov a ani photoshooting s vecnými cenami, ktoré získajú.Cieľ klubovej ligy
Umožniť hráčom hrať s rôznymi súpermi a rozšíriť si tým svoje tenisové zručnosti a hlavne zabaviť sa.

Do klubovej ligy je možné sa prihlásiť do 20.6.2019, zaslaním emailu na tkvrutky@gmail.com, prostredníctvom FB stránky www.facebook.com/tkvrutky, alebo poslaním správy prípadne telefonátom organizátorom Miroslav Kubík (0911223832), Lýdia Nemravová (0907661440). Ak sa hráč chce zúčastniť klubovej ligy, no vo vyššie uvedenom termíne sa nemôže zúčastniť úvodného turnaja, poprosíme aby to oznámil organizátorovi a dohodol sa s ním.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára